Itzuli

Sheila Orozko

Abokatua

Konkurtso Saila,

sorozko@grupobsk.com

Karrerako derrigorrezko praktikak BSKn egin nituen 2009an, eta urte horretan bertan lortu nuen lizentzia; harrezkero bulegoko Sail Prozesalean lan egiten dut. Nire jardueraren ardatza arlo zibileko judizioz kanpoko aholkularitza eskaintzea da, batez ere pertsona fisikoen nahiz juridikoen oinordetza-prozesuen alorrean, baita prozedura judizial zibiletan eta merkataritza-arlokoetan aholkularitza eskaintzea eta haiek letradu bezala gidatzea ere. 

Lan-eremuak

Zibila, Irabazi asmorik gabeko erakundeak, Auzibidea, arbitrajea eta bitartekotza, Familia enpresa.

Lan esperientzia

BSK LEGAL & FISCAL enpresan 2009tik gaur egun arte.

Formakuntza

Zuzenbidean lizentziaduna (UPV/EHU).

Hizkuntzak

Gaztelania eta euskara.

Sheila Orozko Urarte